Nieuwe handreiking: 'Het beoordelen van de bestuurder - met behulp van het model uit het rapport Kracht en tegenkracht' - Marilieke Engbers

Deze handreiking zoomt in op het model uit het rapport Kracht & Tegenkracht dat de RvC kan gebruiken bij de belangrijkste vraag die hij zich vanuit de werkgeversrol moet stellen: Hoe geschikt is de bestuurder in de context van de organisatie, nu en in de toekomst? Auteur Marilieke Engbers bespreekt het beoordelen van de bestuurder in vijf fasen van de bestuurder.
 
De VTW roept RvC’s van harte op om het model 'Kracht en tegenkracht' te gebruiken en de inzichten uit het onderzoek over de echte dynamiek in de boardroom en het werkgeverschap van de RvC te gebruiken in de dagelijkse praktijk van het toezichthouden.

De handreiking is online te bekijken en te downloaden als pdf via VTW.nl/publicaties.

 


Terug