Nieuwe handreiking: 'De smalle en brede werkgeversrol van de commissaris' - Monika Milz en Henk Jan van den Bosch

De werkgeversrol van de RvC is juist ook in deze turbulente tijden van groot belang. Hierbij gaat het niet alleen om het vinden en behouden van de juiste bestuurder voor de corporatie, maar ook om aandacht voor het team aan de top en talentmanagement. Deze werkgeversrol kan gemiddeld genomen nog wel wat beter worden uitgevoerd door de RvC. Monika Milz en Henk Jan van den Bosch hebben in opdracht van de VTW een nieuwe handreiking geschreven over de smalle en brede werkgeversrol van de commissaris. In 99 vragen en antwoorden gaan zij in op alle onderwerpen rondom de werkgeversrol. 

De handreiking is online te bekijken en te downloaden als pdf via VTW.nl/publicaties

 

 


Terug