Aedes-benchmark: Duurzaamheid sociale huurwoningen verder verbeterd

Woningcorporaties investeren steeds meer in de verduurzaming van hun sociale huurwoningen. In het afgelopen jaar kregen opnieuw veel huurders zonnepanelen, een hoogrendementsketel of een warmtepomp en werden meer huizen beter geïsoleerd. Dit alles komt het wooncomfort van sociale huurwoningen ten goede. Dit blijkt uit het benchmarkonderzoek dat Aedes jaarlijks uitvoert onder corporaties.

Lees meer over de uitkomsten op de website van Aedes.

Het onderzoek naar duurzaamheid is onderdeel van de Aedes-benchmark. De VTW organiseert op 26 februari a.s. een ledenbijeenkomst over de Aedes-benchmark. Programmamanager Aedes-benchmark Vernon Daal geeft in deze online bijeenkomst o.a. een toelichting op wat de benchmark voor uw corporatie betekent. Het doel van de bijeenkomst is om u als toezichthouder vertrouwder te maken met de prestatievelden van de Aedes-benchmark. Zo wordt het voor u inzichtelijker hoe de corporatie presteert en waar nog ruimte is voor verbetering. De benchmark is een hulpmiddel voor u als lid van de RvC om met uw bestuurder in gesprek te gaan over de (volkshuisvestelijke) prestaties. In de bijeenkomst krijgt u uitleg over de benchmark en tips en handvatten hoe u de benchmark kunt gebruiken vanuit uw klankbordfunctie en toezichthoudende rol.

De uitnodiging wordt vrijdag 29 januari 2021 verzonden aan onze leden. 


Terug