BZK organiseert Webinar Volkshuisvestingsfonds op 10 februari a.s.

Op woensdag 10 februari organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Webinar Volkshuisvestingsfonds. De VTW brengt deze bijeenkomst graag onder uw aandacht, omdat het ook voor toezichthouders interessant kan zijn. U bent van harte uitgenodigd hier aan deel te nemen. 

BZK schrijft: 'Het webinar is bedoeld voor professionals die werken aan de herstructurering van de bestaande woningvoorraad: bestuurders en medewerkers van provincies, regio’s, gemeenten, corporaties en belangenorganisaties van woningeigenaren, huurders en verhuurders.'

Meer informatie en aanmelden kan via de website van Woningmarktbeleid.


Terug