Governancecode Woningcorporaties 2020: een kleine herijking of aanzienlijk vernieuwd? - artikel van Niek Verkaik en Stefan Peij

'Echt nieuw is de governancecode 2020 voor woningcorporaties niet meer. Hij is immers al op 1 januari 2020 in werking getreden. Toch is de herziening van de code uit 2015 meer dan ooit actueel. Het jaarsverslagenseizoen is namelijk begonnen. Dat betekent dat de corporaties voor het eerst via het jaarverslag over 2020 verantwoording afleggen over de toepassing van de bepalingen in de nieuwe governancecode. Welke verschillen zijn er te benoemen?

Met het afleggen van verantwoording over de toepassing van de code hebben we gelijk een belangrijke wijziging te pakken. In de nieuwe code is extra aandacht besteed aan borging van – en verantwoording over – de naleving ervan en de daarin opgenomen governanceprincipes. Corporaties worden geacht op dit punt transparant, actief en aanspreekbaar te zijn. Daartoe is zelfs een specifieke ‘pas toe’ bepaling in de code opgenomen.'

Lees het hele artikel van Niek Verkaik en Stefan Peij via 'Goed bestuur en toezicht, platform voor governance'.


Terug