KPMG: overzicht in- en uitstroom bestuurders woningcorporaties 2020

In 2020 kwamen er weer 27 nieuwe bestuurders bij corporaties aan het roer. KPMG brengt jaarlijks de in- en uitstroom van bestuurders van woningcorporaties (vanaf 2.500 vhe) in kaart. Daarbij signaleren we ook trends en ontwikkelingen van de in- en uitstroom. Dit jaar ziet KPMG een aantal interessante trends én trendbreuken.

Meer informatie en download van de publicatie

 


Terug