Standpunt VTW over voorstel structurele oplossing Vestia

De VTW vindt het belangrijk dat er nu een structurele en duurzame oplossing komt voor de al lang slepende problematiek van Vestia. We staan achter het rapport van de Adviescommissie Vestia (ACV) en de genoemde oplossingen. De volkshuisvestelijke opgaven van Vestia kunnen met de voorgestelde oplossingen weer goed worden ingevuld, zodat de huurders van Vestia weer op een ‘normale’ wijze kunnen huren. Het is belangrijk dat de hele corporatiesector een bijdrage levert aan deze oplossing. Wij zullen onze leden hier ook op wijzen.

Het interne toezicht heeft ook een belangrijke rol in de besluitvorming en de verdere uitwerking per corporatie van de gekozen oplossingsrichtingen. De VTW zal haar leden zo goed en tijdig mogelijk informeren over de gekozen oplossingsrichtingen. We zullen onze leden stimuleren om samen met de bestuurder per corporatie een goede invulling te geven aan de gekozen oplossingsrichtingen.

Op 11 en 16 februari a.s. organiseren we hiervoor ledenbijeenkomsten, waar onder andere de bestuurder van Vestia (Arjan Schakenbos), de voorzitter van Aedes (Martin van Rijn), onze eigen voorzitter (Guido van Woerkom) en enkele leden van de VTW werkgroep Vestia (Karin de Graaf en Ben Spelbos) nadere uitleg zullen geven aan de VTW leden.
Als lid van de VTW ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

Lees hier meer over het voorstel voor een structurele oplossing voor Vestia. 

Lees hier het rapport van de Adviescommissie Vestia (ACV) 'De Gordiaande knoop ontward' (pdf)


Terug