VTW Academie: Goed toezicht verdient goede ondersteuning

Op maandag 21 september organiseert de VTW Academie, in samenwerking met Aedes, de ééndaagse sessie ‘Goed toezicht verdient goede ondersteuning’. Deze masterclass is speciaal voor inhoudelijke ondersteuners van Raden van Commissarissen en gaat dieper in op welke ondersteuning de RvC nu en in de toekomst nodig heeft om effectief te kunnen opereren.

De Raad van Commissarissen neemt een centrale positie in binnen een corporatie en commissarissen worden tegenwoordig geacht gedetailleerder op de hoogte te zijn van de inhoud van verschillende onderwerpen. Dat vraagt echter niet alleen van de Raad van Commissarissen en van de individuele commissaris steeds meer inspanning én professionalisering, maar ook van inhoudelijke ondersteuners. Het belang van eigen en misschien wel onafhankelijke ondersteuning van de RvC, in welke vorm en in welke fase dan ook, komt daarbij steeds meer naar voren.

De VTW Academie nodigt daarom graag bestuurssecretarissen en andere inhoudelijke ondersteuners uit deel te nemen aan deze masterclass, zodat ook zij zich kunnen blijven professionaliseren en hun belangrijke rol optimaal kunnen uitoefenen. Een nauwe aansluiting met de praktijk wordt geboden door middel van reële casuïstiek die deelnemers zelf mogen inbrengen.

Meer informatie en aanmelden: https://vtw-academie.nl/masterclasses/masterclass-goed-toezicht-verdient-goede-ondersteuning/


Terug