Filosofische Najaarsreeks 2020 gaat weer van start

De Filosofische Najaarsreeks gaat ook dit jaar zeker weer van start! Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Inschrijven voor losse trainingen is ook mogelijk (10 PE punten per training). Op de website vindt u alle informatie over de trainingsreeks: www.overdenkwerk.nl/najaarsreeks-2020

Tijdens de zeer gewaardeerde Filosofische Najaarsreeks 2020 werkt u als toezichthouder aan een ruimer denkvermogen, dat u helpt onafhankelijker te oordelen, effectiever en bewuster te handelen en uw keuzes beter te onderbouwen vanuit verschillende filosofische perspectieven.

In de woorden van een oud-deelnemer: "Ik promoot normaal niet snel een cursus of training, maar de filosofische najaarsreeks heb ik als heel waardevol ervaren. Want zeg nou eerlijk; hoe vaak sta jij echt stil bij thema's als macht, ethiek en legitimiteit? En heb je ruimte om open en vrij vanuit je eigen casuïstiek hierop te bespiegelen? Als je dit herkent dan is de denktraining een absolute aanrader."

Programma Najaarsreeks 2020
De najaarsreeks bestaat dit jaar uit vier tweedaagse denktrainingen (dag 1 is van 13:00 -19:30 uur, dag 2 is van 9:00 -14:30 uur):

Dinsdag 29 september en woensdag 30 september 2020 | Filosofische denktraining 1 - Kennis, taal en betekenis: Hoe komen we tot een gemeenschappelijk oordeel?
Dinsdag 20 oktober en woensdag 21 oktober 2020 | Filosofische denktraining 2 - Vrijheid, autonomie en verantwoordelijkheid: Waar ligt de grens tussen vrijheid geven en verantwoordelijkheid nemen?
Dinsdag 17 november en woensdag 18 november 2020 | Filosofische denktraining 3 – Pathos, logos en ethos: Hoe vergroot ik mijn impact op anderen?
Dinsdag 8 december en woensdag 9 december 2020 | Filosofische denktraining 4 – Macht, gezag en legitimiteit: Welke macht geniet ik en wanneer mag ik het inzetten?

Nieuw: BTW vrije trainingsprijs
Goed nieuws: Sinds 1 juli 2020 mag Overdenkwerk als instelling BTW vrij factureren. Voor deze trainingsreeks betaalt u dan ook geen BTW meer over de trainingsprijs. Op de website vindt u alle informatie over de trainingsreeks: www.overdenkwerk.nl/najaarsreeks-2020


Terug