Ledencongres 9 oktober: Toezicht op energietransitie in de woningcorporatiesector (online)

Alle ogen zijn gericht op woningcorporaties als gaat het om het verder verduurzamen van de woningvoorraad. In 2050 moeten alle woningen in Nederland klimaatneutraal zijn. Woningcorporaties staan hiermee voor een grote opgave. Hoe voldoen zij aan die duurzaamheidsopgave? Wat betekent dit voor de betaalbaarheid van woningen op de lange- en korte termijn? En wat is de rol van de RvC als het gaat om deze vraagstukken?

Op 9 oktober neemt presentator Maarten Bouwhuis (bekend van o.a. BNR Nieuwsradio), deze vragen met u tijdens het online ledencongres onder de loep. Tijdens de interactieve talkshow, met onder meer Ed Nijpels (voorzitter Klimaatberaad), en break-out sessies, worden de verschillende aspecten van de energietransitie besproken. Graag zien wij u virtueel op 9 oktober.

U kunt zich als lid van de VTW aanmelden via de persoonlijke uitnodiging die u per email hebt ontvangen. 

Programma
09.45 uur Inlog via Zoom
10.00 uur Guido van Woerkom; korte introductie
10.15 uur Talkshow onder leiding van presentator Maarten Bouwhuis (bekend van BNR Nieuwsradio)

Te gast zijn:

Guido van Woerkom, voorzitter VTW

Ed Nijpels,het klimaatakkoord en de gebouwde omgeving

Annemarie Küppers, afdelingshoofd Energietransitie in Gebouwde Omgeving bij ministerie BZK

Kristel Lammers, Regionale Energie Strategie (RES) en Transitievisie warmte vanuit de NPRES

Na een korte pauze gaan we verder met breakoutsessies.

Breakoutsessies keuzes
sessie 1 Visie Energiestrategie gebouwde omgeving; Henri Bontenbal, strateeg Stedin
sessie 2 Strategie corporatie mbt energietransitie in combinatie met de financiële huishouding/meerjarenbegroting; Marc Eggermont,Senior adviseur woningcorporaties bij Finance Ideas
sessie 3 Warmtenetten landelijk beleid; Willem de Vreeze, Manager Belangenbehartiging Publieke Zaak Aedes en de rol van Amsterdamse corporaties bij warmtenetten;  Egbert de Vries, directeur AFWC
sessie 4 Proef met energie neutrale woningen, een samenwerking van Parteon in Zaanstad met Urgenda; deskundige Parteon en een commissaris
sessie 5 Flatgebouw van Bo-Ex dat zelf energie produceert, in samenwerking met marktpartijen en Hogeschool; bestuurder Marije Eleveld en een commissaris
sessie 6 Energietransitie in de praktijk gemeente Utrecht; Anne Jo Visser, manager duurzaamheid Utrecht
sessie 7 Energietransitie en betaalbaarheid voor huurders; Zeno Winkels, directeur Woonbond

PE-punten
Voor het bijwonen van deze bijeenkomst ontvangt u 2 PE-punten. Bij uw leden login kunt u uw PE-punten bijschrijven.

No-show
U kunt zich vóór aanvang van de bijeenkomst zonder kosten afmelden. Meldt u zich niet af, dan worden € 50,- ‘no show’ kosten aan u doorberekend. 


Terug