NIEUW bij de VTW Academie: ééndaagse masterclass scenarioplanning (5 PE-punten)

Op 10 september 2020 vindt de eerste editie van de masterclass ‘Scenarioplanning’ plaats. Tijdens deze fysieke bijeenkomst verdiept u uw inzicht in de specifieke kenmerken van scenarioplanning. In de vorm van compacte kenniscolleges, gecombineerd met een interactieve scenariogame, worden diverse scenario’s voor woningcorporaties inzichtelijk gemaakt en wordt dieper in gegaan op de wijze waarop u deze kunt toepassen op actuele vraagstukken. Daarbij wordt tevens de rol van de commissaris en het samenspel met de bestuurder in dit proces besproken.

Wat is scenarioplanning?
Scenarioplanning is een manier om gestructureerd de lange termijn te exploreren. Scenario’s zijn daarbij geen voorspellingen, maar ‘voorstellingen’ van de toekomst. Het zijn verkenningen van verschillende hypothetische omstandigheden in de toekomst, gebaseerd op de onzekerheden waar uw organisatie mee te maken heeft of krijgt. Zeker nu in de corona crisis. Hoe gaan we nu verder? Scenario’s zelf bieden geen panklare oplossing of strategie, maar schetsen een context waar een nieuwe strategie op in moet spelen. Hiermee vormen ze zowel een manier om nieuwe opgave te identificeren als een toetsingskader om de robuustheid, de toekomstvastheid, van strategische keuzes te toetsen.

Bekijk het volledige programma op de website van de VTW Academie. Daar kunt u zich ook aanmelden.


Terug