Governancescores 2019: verdere stijging in cijfers; RvC's pakken hun maatschappelijke rol

Woningcorporaties laten zich eens in de vier jaar visiteren. Een belangrijk onderwerp dat daarin uitgebreid aan de orde komt is de governance: de kwaliteit van de besturing, de maatschappelijke rol van de Raad van Commissarissen (Intern toezicht in methodiek 5.0) en de wijze waarop een corporatie zich tegenover belanghebbenden verantwoordt. 

Vernieuwd in methodiek 6.0 is de maatschappelijke rol van de RvC. Uit een analyse van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) blijkt dat de het overgrote deel van de corporaties een RvC heeft die zich bewust is van zijn maatschappelijke rol in het lokale netwerk.

Governancescores 2019 (bron:SVWN)

Albert Kerssies, directeur VTW: 'Het is goed om te zien dat de governancescores met de nieuwe methodiek verder stijgen en dat dit ons beeld bevestigt over de taakopvatting van onze leden. Ik herken hier veel in van onze beweging 'Toezicht met Passie' en ook onze aandacht voor de governance van lokale netwerken.'

Claudia Siewers, directeur SVWN: 'Dat er opnieuw een verbetering is gerealiseerd door de corporaties op het onderdeel governance op de resultaten uit de visitatie is een mooie ontwikkeling. Hieruit blijkt dat wat men aandacht geeft, groeit.'

Ook zijn de scores van corporaties die zowel in 2015 als 2019 zijn gevisiteerd verder verbeterd:

Bekijk hier de infographic over de governancescores 2019

Lees hier de samenvatting van de analyse op de website van de SVWN

Lees hier de volledige analyse (pdf)


Terug