Martin van Rijn nieuwe voorzitter Aedes

Martin van Rijn is met ingang van 1 september 2020 de nieuwe voorzitter van Aedes vereniging van woningcorporaties. Van Rijn is vrijdag 17 juli door de leden van Aedes benoemd voor een periode van vier jaar. In de afgelopen drie maanden zette Martin van Rijn zich als minister voor Medische Zorg en Sport in voor de bestrijding van het coronavirus.

Van Rijn kijkt uit naar zijn nieuwe functie: ‘Ik vind het juist in deze tijd heel uitdagend voorzitter te mogen worden van Aedes. Woningcorporaties vormen van oudsher een sociaal fundament van onze samenleving. Juist nu komt het erop aan de klassieke opdracht voor het bouwen en beheren van betaalbare woningen te combineren met de nieuwe opdracht van de energietransitie, de maatschappelijke opdracht voor leefbare wijken én de verbinding van wonen met zorg. Daarmee kunnen en willen we laten zien waar de corporatiesector voor staat. Voor alle huurders en woningzoekenden in Nederland.’

Waarnemend Aedes-voorzitter Tonny van de Ven over de benoeming: ‘Wij zien in Martin van Rijn een verbindende en maatschappelijk zeer betrokken voorzitter. Hij kan de komende jaren de corporatiesector verder versterken en als boegbeeld het verschil maken voor onze vereniging.’

Profiel
Martin van Rijn (1956) heeft jarenlange politieke en bestuurlijke ervaring. Hij begon zijn loopbaan in 1980 bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Daar was hij onder meer hoofd van de afdeling Inspectie Woningcorporaties. Als plaatsvervangend directeur-generaal was hij vanaf 1995 verantwoordelijk voor grotestedenbeleid en de sociale huursector. In de periode 2000-2007 werkte hij als directeur-generaal bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In 2008 werd Van Rijn voorzitter van de raad van bestuur van pensioenuitvoerder PGGM. Van 2012 tot 2017 was hij staatssecretaris van VWS in het kabinet-Rutte II. Tot zijn beëdiging als minister voor Medische Zorg en Sport in maart 2020 was Van Rijn voorzitter van de raad van bestuur van ziekenhuisgroep Reinier Haga.|

Overeenkomst
De overeenkomst tussen Aedes en Martin van Rijn betreft een functiecontract van 32 uur per week. De honorering volgt de WNT-richtlijnen. In de overeenkomst is vastgelegd dat de Governancecode woningcorporaties in acht wordt genomen.

(Persbericht Aedes)


Terug