Rapport Algemene Rekenkamer kritisch op volkshuisvestelijk toezicht ministerie

Op 3 juni 2014 heeft de Algemene Rekenkamer het rapport 'Toezicht op presteren van woningcorporaties' gepubliceerd. De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar hoe het volkshuisvestelijk toezicht op de corporatiesector vorm is gegeven sinds 1996.

Het rapport is bedoeld ter ondersteuning van de parlementaire enquêtecommissie en belicht het ‘volkshuisvestelijk toezicht’ van de minister voor Wonen en Rijksdienst (WenR). Dit is het toezicht op de mate waarin woningcorporaties erin slagen hun publieke kerntaak – het bouwen, beheren en verhuren van voldoende betaalbare woningen – effectief, doelmatig, rechtmatig en integer uit te voeren.

Volkshuisvestelijk toezicht door ministerie onvoldoende
De belangrijkste conclusie is dat de systeemverantwoordelijke ministers het volkshuisvestelijke toezicht onvoldoende hebben ingevuld. De Algemene Rekenkamer is van oordeel dat de invulling van het volkshuisvestelijk toezicht door de minister voor Wonen en Rijksdienst (en zijn ambtvoorgangers) te 'afwachtend en onvolledig' is geweest.

Het hele rapport van de Algemene Rekenkamer kunt u hier teruglezen.


Terug