Strategisch programma WSW in consultatie tot 31 maart a.s.

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is bezig met een aanpassing van het strategisch programma. De wijzigingen zijn op dit moment in consultatie tot 31 maart a.s. Het WSW wil met dit strategisch programma het borgstelsel verstevigen en het mogelijk blijven maken dat corporaties tegen zo laag mogelijke kosten financierbaar zijn.

Uiteindelijk raakt dit, na vaststelling en uitrol, ook de besluitvorming in de RvC / RvT van woningcorporaties. Alle benodigde informatie over de consultatie van het strategisch programma vindt u op de website van het WSW. Daar kunt u ook uw reactie insturen.

De VTW zal in samenwerking met het WSW een ledenbijeenkomst organiseren over het strategisch programma en de besluitvorming in de RvC / RvT. U wordt hier als lid van de VTW voor uitgenodigd. 

In november 2019 heeft in de VTW nieuwsbrief een bijdrage gestaan van mr. Eelkje van de Kuilen, over een eerder stadium van het strategisch programma. U vindt deze reactie hier.


Terug