VTW Academie: 'Het veranderende speelveld van de secretaris van de Raad van Commissarissen'

Door de toenemende complexiteit en scherpere eisen aan de top van het bedrijfsleven heeft de bestuurssecretaris een steeds zichtbaardere rol. Hierdoor beweegt de rol steeds meer naar het verbinden, vernieuwen en veranderen. De bestuurssecretaris wordt namelijk geacht overal van op de hoogte te zijn, in verbinding te staan met de gehele organisatie en relevante informatie tijdig en zorgvuldig naar bestuurders en commissarissen te vertalen, terwijl er tegelijkertijd vanuit wordt gegaan dat de secretaris discretie betracht bij de uitvoering van deze taak.

Graag nodigen wij bestuurssecretarissen en andere inhoudelijke ondersteuners uit deel te nemen aan de opleiding ‘Goed toezicht verdient goede ondersteuning’. Er wordt antwoord gegeven op vragen als welke trends momenteel spelen binnen de sector en wat dit betekent voor de positionering van de bestuurssecretaris. Een nauwe aansluiting met de praktijk wordt geboden door middel van reële casuïstiek die deelnemers zelf mogen inbrengen.

 


Terug