‘Dynamiek in RvC is afhankelijk van mensen’ - interview met Patricia Brackel en Henk Vos over de leergang aankomend commissarissen

egin volgend jaar start de zevende editie van de Leergang aankomende commissaris van de VTW. Patricia Brackel en Henk Vos volgden de leergang en zijn al enkele jaren commissaris bij meerdere corporaties. Ze wijzen andere mensen uit hun netwerk regelmatig op de leergang. ‘Niet iedereen denkt aan die optie.’

Tekst: Lisette Vos

Patricia Brackel, eigenaar van Brackel Juridisch Management, weet nog goed wat haar het meest is bijgebleven van de Leergang aankomend commissaris die zij in 2011 afrondde: de dynamiek in de RvC. ‘Dat thema liep als een rode draad door de leergang. Ik vond dat waardevol. Je staat stil bij hoe je in een team met elkaar omgaat, hoe beslissingen tot stand komen.’ 

Elke RvC verschillend
Brackel is bij drie corporaties toezichthouder: RvC-voorzitter Elan Wonen, RvC-lid Woonforte en tijdelijk commissaris bij Laurens Wonen. De groepsdynamiek in de RvC vraagt om blijvende aandacht, stelt ze. ‘Het is voor mij nu meer een natuurlijk proces. Maar elke raad is verschillend. Hoe het in de RvC gaat, is afhankelijk van mensen. Als er in de RvC één nieuwe commissaris toetreedt, verandert de dynamiek al. Dan moet er weer eenheid ontstaan. Als voorzitter heb je daar zeker een rol in.’

Open communicatie
Een ander belangrijk element uit de leergang is de aandacht voor open communicatie. ‘Als toezichthouder heb je verschillende rollen. Je houdt toezicht, maar bent ook een klankbord voor het bestuur. Dan helpt het als je op een open manier dilemma’s kan bespreken.’

Stage leerzaam
Elke deelnemer van de leergang loopt stage bij de RvC van een corporatie. Brackel liep als trainee mee bij de studentenhuisvester in Leiden. Dat kijkje in de praktijk was zeer leerzaam. ‘Ik heb de hele jaarcyclus meegemaakt. Je ziet wat er speelt en welke grote beslissingen de RvC neemt. Je ziet met eigen ogen de dynamiek in de raad. Ik mocht overal meekijken, en de RvC-leden stonden open voor mijn inbreng.’

Solliciteren
Henk Vos, eigenaar van Reynaert Vastgoedvisie, solliciteerde al tijdens de leergang in 2013 naar vacatures in de RvC bij twee corporaties. Tot zijn verrassing werd hij bij beide corporaties aangesteld. Zijn kennis en ervaring in de vastgoedsector speelde daarin een grote rol, maar ervaring als toezichthouder had hij niet. ‘Ik wilde met de leergang onderzoeken of het iets voor mij zou zijn, ik ontdekte al snel dat de rol van toezichthouder bij mij past.’

Continu bewegen
Vos die toezichthouder is bij Kleurrijk Wonen en Area Wonen is, heeft veel aan de leergang gehad. Hij kreeg een bredere inkijk in de sector én hij leerde meer over de rol van toezichthouder. ‘Je zit niet aan tafel als bestuurder die over de inhoud gaat. Dat is de crux. Je bent voor de informatie afhankelijk van de bestuurder en de organisatie. Je beweegt continu tussen betrokken zijn en voldoende afstand houden. Daar hebben we in de leergang uitgebreid bij stilgestaan.’  

Feedback
In de beginperiode heeft Vos bij zijn collega’s in de RvC om feedback gevraagd. ‘Van vastgoed en bedrijfsvoering weet ik veel. Maar het thema governance moest ik mij meer eigen maken. Ik heb de voorzitter of vice-voorzitter na de vergadering aangesproken, als ik dat nodig vond. Op die manier leer je sneller bij.’

Diverse samenstelling
Brackel en Vos hebben regelmatig andere mensen uit hun netwerk gewezen op de Leergang aankomende commissaris. Ze vinden beiden een diverse samenstelling van de RvC belangrijk. Brackel: ‘Niet iedereen denkt aan de optie om toezichthouder te worden. Ook mensen van buiten de sector wijs ik op de leergang. Het is belangrijk om toezichthouders van verschillende achtergronden aan te stellen. Zo houd je elkaar scherp.’  

Stageplekken aanbieden
Vos heeft nog een suggestie: oud-deelnemers van de leergang die als toezichthouder actief zijn kunnen een stageplek bij de eigen corporatie aanbieden aan de nieuwe lichting. ‘Dat doen wij als RvC ook. Als we op die manier meer toezichthouders aan de sector kunnen binden, is dat waardevol.’

Meer informatie over de leergang:
De volgende Leergang aankomende commissaris start in het nieuwe jaar. Deze duurt een jaar inclusief een stage. Meer informatie over de leergang en de procedure voor aanmelding:

https://vtw-academie.nl/masterclasses/leergang-de-aankomende-commissaris/

De zesde editie van de Leergang is recent afgerond met de uitreiking van het certificaat aan de deelnemers. In dit filmpje krijgen ze het certificaat uitgereikt: https://www.youtube.com/watch?v=Aa0xi9NL-0s


Terug