VNG, Woonbond, Aedes en VTW: 'Meer mogelijkheden voor lokaal huurbeleid'

Geef gemeenten, woningcorporaties, en huurdersorganisaties daarom meer ruimte om samen lokaal keuzes te maken in lijn met de lokale marktsituatie. Verander daarom de landelijke grenzen in een landelijk vastgestelde bandbreedte, waarbinnen lokaal keuzes kunnen worden gemaakt. Dat is de boodschap van de vertegenwoordigers van gemeenten, huurders, woningcorporaties en de intern toezichthouders.

De VNG, Woonbond, Aedes en VTW hebben een gezamenlijke brief geschreven aan de Tweede Kamer, die op 12 december 2019 debatteert over de Evaluatie van de Woningwet en het Sociaal Huurakkoord. Dit debat stond oorspronkelijk gepland voor april 2019, maar is een aantal keren uitgesteld. 

Naast het lokale maatwerk vinden wij dat huurders in het (lage) middensegment tussen wal en schip dreigen te vallen, dat de differentiatie van de inkomensgrens naar huishoudgrootte eerlijker moet en dat er teveel lastendruk is. De vier partijen doen in de brief voorstellen om de situatie in de volkshuisvesting verder te verbeteren. Immers, woningcorporaties zijn er om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goed en betaalbaar kan wonen. Ook de mensen die, vanwege hun inkomen, gezondheidsproblemen of andere redenen, niet op de vrije markt kunnen huren of kopen. Woningcorporaties bouwen, verhuren en beheren betaalbare huurwoningen. Er liggen grote maatschappelijke opgaven waaraan woningcorporaties en hun toezichthouders, gemeenten en huurders de komende jaren willen bijdragen. 1) de betaalbaarheid van woningen; 2) voldoende nieuwe woningen; 3) de verduurzaming van woningen; 4) de leefbaarheid van de wijken en de huisvesting van bijzondere doelgroepen.

Lees hier de brief van VNG, Woonbond, Aedes en VTW


Terug