'Het is goed om je voelsprieten uit te steken' - artikel in Aedes Magazine over commissarissen in FoodValley die elkaar opzoeken

Al drie jaar op rij houdt het samenwerkingsverband DeelGoed van acht corporaties in de regio FoodValley (omgeving Ede/Wageningen) een speciale bijeenkomst voor commissarissen. Zij maken kennis, wisselen ervaringen uit en scherpen hun mening. ‘Door je horizon te verbreden, kun je betere vragen stellen aan de bestuurder.’

(Tekst: Lisette Vos)

Arie Elsenaar is sinds vijf jaar RvC-voorzitter van Patrimonium woonservice in Veenendaal. Hij weet nog goed dat niet alle toezichthouders in 2017 enthousiast waren over de eerste gezamenlijke bijeenkomst van het regionale samenwerkingsverband DeelGoed. ‘Sommigen waren sceptisch, ze vonden dat ze voor hun eigen corporatie moesten staan. Als er iets aan de hand was, zouden ze het zelf oplossen. Inmiddels is die twijfel weg.’

Corporaties werken veel samen, in lokale netwerken met partners in de wijk, maar ook in regionale samenwerkingsverbanden met andere corporaties. Wat corporaties te doen staat overstijgt het eigen werkgebied, zoals sociale huisvesting op de schaal van de regionale woningmarkt. Corporaties kunnen efficiënter werken en kosten besparen als zij in de regio taken samen doen, zoals de aanstelling van een interne auditor. Die ontwikkelingen hebben consequenties voor het toezicht.

Lees het hele artikel in Aedes Magazine


Terug