Nieuw in 2020: Begeleide intervisiegroepen

De VTW biedt vanaf 2020 weer de mogelijkheid aan VTW leden om deel te nemen aan intervisiegroepen. Ivone Bergsma en Martijn de Loor zijn ervaren moderatoren die deze groepen gaan begeleiden.

Begeleide intervisie is een vorm van collegiaal consult, waarbij de deelnemers hun vraagstukken met elkaar kunnen bespreken. Doordat de deelnemers de ingebrachte vraagstukken op systematische wijze onderzoeken, halen alle deelnemers er voor zichzelf herkennings- en leerpunten uit. Er ontstaat een leergemeenschap, waarbij vertrouwelijkheid en veiligheid voorop staan.  

Een groep bestaat uit 6-7 deelnemers. De deelnemers functioneren in de werksituatie op veilige afstand van elkaar, maar zijn wel allemaal commissaris bij een woningcorporatie. Er worden 4 bijeenkomsten binnen een periode van 12 maanden georganiseerd.

De begeleide intervisie richt zich op de ontwikkeling van competenties: bestuurlijk inzicht, integriteit en moreel besef, authenticiteit, onafhankelijke oordeelsvorming, zelfreflectie.

De deelnemers vergroten hun inzicht van goed toezicht, boardroom- en RvC dynamics, de kunst van effectieve en open vragen stellen, het bieden van constructief tegenspel, het scheppen van een open en vertrouwelijk leerklimaat.

Ivone Bergsma is een ervaren ICF (International Coach Federation) gecertificeerd leiderschapscoach en coach in goed toezicht. Ze begeleidt RvC/RvT’s in goed toezicht en begeleidt zelfevaluaties. Ze is tevens moderator van begeleide intervisie- en leergroepen voor (a.s.) voorzitters RvC bij woningcorporaties.
Ivone heeft ruim 15 jaar ervaring als voorzitter en vicevoorzitter RvC/RvT bij organisaties in de sectoren wonen, onderwijs en zorg, en ze heeft uitgebreide bestuurlijke ervaring. Behalve intervisiebegeleider is Ivone zelf ook lid van twee intervisiegroepen.

Martijn de Loor is psycholoog, ervaren organisatiecoach en intervisiebegeleider bij maatschappelijke organisaties.  Hij begeleidt hij RvC’s en RvT’s bij zelfevaluaties en leidt hun leden op in de psychologie van de bestuurskamer. Martijn is voorts vicevoorzitter en voorzitter van de remuneratiecommmisie bij twee woningcorporaties en voorheen bij onder meer een VO-school. Behalve intervisiebegeleider is Martijn zelf ook lid van twee intervisiegroepen.

Inschrijving is voor een cyclus van 4 bijeenkomsten, verspreid over een jaar. Een bijeenkomst duurt ca. 3 uur. Maximaal aantal PE-punten bij aanwezigheid: 12 (3 PE-punten per bijeenkomst). Locaties en data worden met deelnemers afgestemd.

Prijs voor 4 bijeenkomsten: € 990, excl. BTW.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Ivone Bergsma (0655366079) of bij Martijn de Loor (0648227842).

U kunt uw interesse voor deelname doorgeven aan het VTW-bureau: bureau@vtw.nl. Voor meer informatie over de begeleide intervisie- en leergroepen voor (a.s.) voorzitters RvC kunt u contact opnemen met Ivone Bergsma (0655366079, info@ivonebergsma.nl).


Terug