Onderzoek naar aanbevelingen accountants

De VTW heeft in 2017 twaalf aanbevelingen gepubliceerd in de Handreiking 'Spel met meerwaarde' voor de relatie tussen de RvC, het bestuur en de externe accountant. De VTW en de NBA stuurgroep woningcorporaties willen graag weten in hoeverre de aanbevelingen worden nageleefd in de praktijk. De VTW en de NBA willen u hierover graag een aantal vragen stellen.

De aanbevelingen staan in de handreiking.

Daarom worden alle leden van de VTW uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen.  De NBA zal een soortgelijke vragenlijst uit zetten onder de controlerend accountants van woningcorporaties. Deze vragenlijst wordt volgende week via de mail aan alle VTW leden verzonden. Het invullen van de vragenlijst neemt niet meer dan 10 minuten van uw tijd in beslag.

Het onderzoek zal leiden tot een NBA-VTW publicatie, input  geven voor een debatbijeenkomst en uiteindelijk leiden tot een nog betere samenwerking tussen accountants en commissarissen van woningcorporaties

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Albert Kerssies
Directeur VTW


Terug