Nieuwe handreiking 'De commissarissenpool onder de loep' beschikbaar

Twee jaar geleden heeft de VTW - in goed overleg met de Autoriteit Woningcorporaties - de commissarissenpool opgericht. Het oorspronkelijke doel van de pool is om ervaren commissarissen snel in te kunnen zetten wanneer de RvC niet voltallig of niet meer in functie is. Als tijdelijke commissarissen hebben zij de opdracht om nieuwe RvC-leden te werven.

De VTW-commissarissenpool heeft in korte tijd bekendheid opgebouwd in de sector. In de afgelopen twee jaar zijn 17 commissarissen uit de pool bij 11 corporaties tijdelijk ingezet. In deze publicatie blikken we terug op de afgelopen periode en tekenen we de ervaringen en lessen op van de leden van de VTW-commissarissenpool.

De handreiking is geschreven door Lisette Vos op basis van interviews met VTW leden die namens de commissarissenpool bij de betreffende corporaties zijn ingezet. Ook de Autoriteit Woningcorporaties heeft aan deze publicatie meegewerkt. 

De handreiking is te vinden op de VTW website voor publicaties.


Terug