Ledenbijeenkomst volkshuisvestelijke vraagstukken Vestia op 28 augustus a.s.

Op woensdagochtend 28 augustus organiseert de VTW een invited ledenbijeenkomst voor betrokken corporaties over de volkshuisvestelijke vraagstukken bij Vestia. De bijeenkomst is specifiek bedoeld door toezichthouders bij de corporaties uit de zogenoemde 'maatwerkgemeenten' en de regionale corporaties die betrokken zijn bij Vestia.

Hamit Karakus heeft als bestuurlijk regisseur oplossingsrichtingen uitgewerkt voor de volkshuisvestelijke opgave van Vestia. Hij heeft hierover een rapport uitgebracht. Karakus wil graag in gesprek met de RvC’s van betrokken corporaties in het verzorgingsgebied van Vestia. Hoe wordt de RvC / RvT betrokken bij dit proces? Wat moet u als toezichthouder weten? Om VTW leden zo goed mogelijk te informeren, belegt de VTW in samenwerking met de bestuurlijk regisseur een informatiebijeenkomst.

Leden die tot de doelgroep behoren, hebben hiervoor reeds een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Indien u deze niet heeft ontvangen, of deze bijeenomst eerder aan uw aandacht is ontsnapt, kunt u zich alsnog aanmelden via de link in uw email of via de ledenlogin. Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau@vtw.nl


Terug