Regionale bijeenkomsten financiën - meld u nu alvast aan!

In het najaar van 2019 organiseert de VTW zes regionale bijeenkomsten over toezicht en financiën. Het interne toezicht wordt steeds meer betrokken bij de strategievorming van de corporatie, waarbij financiën uiteraard een belangrijke rol spelen. Het gaat dan om betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit (met name duurzaamheid). De financiën van corporaties staan steeds meer onder druk, ook door de nadelige effecten van de verhuurderheffing, de ATAD en andere fiscale maatregelen.

Vragen die in de bijeenkomsten aan de orde komen zijn:
Hoe verhouden uw plannen voor de komende jaren zich tot de ratio’s?
Zeilt u scherp aan de wind of vermijdt u juist alle risico’s? En waarom heeft u die keuze gemaakt?
Hoe gaat u om met de Aw en het WSW die ook letten op uw ratio’s?

De bijeenkomsten helpen u bij de strategiebesprekingen in de RvC en de gesprekken met de Aw en het WSW. Tijdens de regionale bijeenkomsten gaan de Aw en het WSW met u in gesprek over de financiële toezichtskaders en de verwachtingen die zij hebben richting het interne toezicht en uw corporatie. Bij elke bijeenkomst vertellen leden hoe zij omgaan met de schaarse financiële middelen en alle uitdagingen die er zijn. Uiteraard is er tijd voor onderlinge discussie en interactie.

Bijeenkomsten
vrijdagochtend      27-09-2019 09.30-13.00 uur Groningen, Nijestee
donderdagavond  17-10-2019 17.30-21.00 uur Den Haag, Staedion
donderdagavond  31-10-2019 17.30-21.00 uur Zwolle, Nieuwe Buiten Sociëteit
vrijdagochtend      08-11-2019 09.30-13.00 uur Oss, Vivaldi
donderdagavond  14-11-2019 17.30-21.00 uur Amsterdam, Ymere
vrijdagochtend      29-11-2019 09.30-13.00 uur Roermond, Theaterhotel de Oranjerie

Programma donderdagavond Den Haag, Zwolle en Amsterdam
17.30 Inloop met soep en broodjes /eenvoudige maaltijd
18.00 Deel 1 Bijeenkomst
19.00 Korte Pauze
19.15 Deel 2 Bijeenkomst
20.15 Netwerkborrel

Programma vrijdagochtend Groningen, Oss en Roermond
09.30 Inloop koffie en thee
10.00 Deel 1 Bijeenkomst
11.00 Korte Pauze
11.15 Deel 2 Bijeenkomst
12.15 Netwerklunch

Bijdrage leveren?
Wilt u uw ervaringen delen met collega toezichthouders? Als u een bijdrage wil leveren aan één van de regionale bijeenkomsten over toezicht en financiën, kunt u dat melden via a.kerssies@vtw.nl.

Aanmelden
U heeft de keuze uit een aantal locaties verspreid over het land. Een aantal bijeenkomsten zijn op donderdagavond en een aantal op vrijdagochtend. U kunt zich aanmelden via de email die u als lid van de VTW hebt ontvangen of via de ledenlogin.

PE-punten
Voor deze bijeenkomst ontvangt u 2 PE-punten.


Terug