Handreiking duurzame inzetbaarheid beschikbaar

Wat is de gewenste rol van bestuurders en RvC-leden is op het thema duurzame inzetbaarheid? Als we deze scherp hebben, hoe zorgen wij ervoor dat de betrokken in de sector deze rol gaan pakken?

FLOW, Aedes, NVBW en VTW hebben gezamenlijk de handreiking 'Duurzame inzetbaarheid van medewerkers' ontwikkeld. Hierin staat de wendbaarheid van de corporatie en de rol van de toezichthouder centraal. Investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers is van belang voor een gezonde bedrijfsvoering van woningcorporaties. De handreiking biedt toezichthouders en bestuurders handvatten om hierover het gesprek te voeren. 

De handreiking kunt u hier vinden.


Terug