Hof van Justitie: commissaris stichting geen btw-ondernemer

Op 13 juni jl. oordeelde het Europees Hof van Justitie dat de werkzaamheden die een commissaris verricht voor een stichting niet leiden tot het btw-ondernemerschap.

Het Hof Den Bosch had het Hof van Justitie prejudiciële vragen gesteld over de vraag of een commissaris als btw-ondernemer kan worden aangemerkt.

Volgens het Hof van Justitie verricht de commissaris in de betreffende zaak de toezichthoudende werkzaamheden niet in eigen naam, niet voor eigen rekening en niet onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast draagt de commissaris geen enkel economisch bedrijfsrisico omdat hij een vaste vergoeding ontvangt en in tegenstelling tot een ondernemer geen invloed kan uitoefenen op zijn inkomsten en uitgaven. 

Naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie zal Hof Den Bosch nog nadere uitspraak doen, waarna naar verwachting duidelijk is onder welke omstandigheden een commissaris niet als ondernemer voor de btw kwalificeert. Als de commissaris geen btw-ondernemer meer is heeft dit tot gevolg dat de commissaris niet langer btw in rekening hoeft te brengen aan de woningcorporatie.

Gevolgen voor commissarissen

De verwachting is dat op basis van deze uitspraak van het Hof van Justitie veel commissarissen van woningcorporaties niet (meer) als ondernemer voor de btw kwalificeren. Uiteraard is dit wel afhankelijk van de individuele situatie van de commissaris.

De VTW zal begin volgende week haar leden hierover nader informeren via e-mail en ingaan op de vraag in welke gevallen het zinvol is om bezwaar te maken tegen de eigen btw-aangiften. Hierin zal ook de huidige en nieuwe kleine ondernemersregeling worden betrokken. De VTW doet dit in nauwe samenwerking met Deloitte.

Meer informatie over de specifieke casus waarover het Hof van Breda prejudiciële vragen heeft gesteld, vindt u op de website van Deloitte.

Inmiddels zijn er n.a.v. de uitspraak van het Hof van Justitie Kamervragen gesteld door het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën.


Terug