Regionale bijeenkomsten duurzaamheid

In mei en juni 2019 organiseert de VTW zes regionale bijeenkomsten over duurzaamheid. Een deel is overdag, een deel is in de avonduren. Het eerste deel van het programma is bij alle bijeenkomsten gelijk; het tweede deel gaat in op de regionale praktijkvoorbeelden. Hieronder de programmaopzet, de data en locaties met aanmeldlinks:

Deel 1
- Resulaten van de Aedes roadshow CO2 Routekaart waarbij uw regionale opgaven en uitdagingen zullen worden besproken. Het perspectief van het interne toezicht en de dilemma’s die een rol spelen bij de duurzaamheidsvraagstukken van corporaties komen uiteraard uitgebreid aan bod.

- Presentatie KWH: wat vinden uw huurders van de duurzaamheidsopgave?

Deel 2
- Regionale praktijkvoorbeelden van VTW leden over hoe hun corporatie met de verduurzaming van de woningvoorraad omgaat en de rol van het intern toezicht hierbij. Deze bijdragen zijn bij elke bijeenkomst anders.

17 mei: Meppel

7 juni: Eindhoven (let op! u kunt hier nog een regionale bijdrage aanleveren bij Albert Kerssies (a.kerssies@vtw.nl

13 juni: Drachten 

20 juni: Zaandam

28 juni: Rotterdam


Terug