‘Goed dat er ruim aandacht voor is’ - interview met Belinda Kramer, lid RvC GoedeStede Almere, over toezicht op opdrachtgeverschap

Belinda Kramer, commissaris bij GoedeStede Almere, ziet opdrachtgeverschap als een belangrijk thema voor de RvC. Ze weet: in de bouw en onderhoud gaan grote bedragen om én de relatie met leveranciers is niet altijd gemakkelijk. Haar deelname aan de VTW-workshop over toezicht op opdrachtgeverschap heeft haar nog meer bewust gemaakt van het belang van het thema. Daarnaast ziet ze kansen voor samenwerking met andere corporaties.   

Tekst: Lisette Vos

Belinda Kramer was één van de deelnemers van de VTW-workshop over opdrachtgeverschap die Emile Spek, directeur huisvesting bij AMC ziekenhuis en toezichthouder bij De Key, en Margriet Drijver, ervaren corporatiebestuurder, samen op verschillende locaties in het land geven. Spek en Drijver zijn op een missie: elke RvC moet professioneel opdrachtgeverschap op de agenda zetten, stellen zij.

Eerlijk verhaal
Kramer vindt het een goede zaak dat de VTW over dit onderwerp een workshop organiseert. ‘Ik vond dat er een vrij eerlijk verhaal werd verteld. Opdrachtgeverschap heeft in de RvC niet altijd de hoogste prioriteit, en het komt ook voor dat het nooit op de agenda staat. Terwijl het niet zomaar een thema is. Er gaat veel geld in om, er zijn risico’s, en mogelijke belangenverstrengeling kan soms ook om de hoek kijken. Het is goed dat er ruim aandacht voor is.’

Relatie met bouwbedrijven
Kramer, werkzaam in het management in de zorg, ervaart in de praktijk dat opdrachtgeverschap niet altijd gemakkelijk is. De relatie met leveranciers (bouwbedrijven) vraagt continu om aandacht. ‘Ook als je vooraf duidelijke kaders stelt, kan er tijdens een bouwproces van alles misgaan. Een project kan door onvoorziene omstandigheden vertraging oplopen. Bovendien heb je meestal met verschillende partners te maken. Het kan een voordeel zijn om zoveel mogelijk met één leverancier te werken, maar dat maakt je ook weer afhankelijk van één partij. Daar komt nog bij dat de bouwbedrijven in direct contact staan met de huurders, als het om onderhoud gaat. Daar ben je als corporatie, en zeker als toezichthouder, niet dagelijks bij.’

Goede gesprek
Aan de toezichthouder de taak om hierover het goede gesprek met de bestuurder van de corporatie te voeren. ‘Je moet vragen stellen, over de keuzes en overwegingen die het bestuur heeft gemaakt. Onze rol is om na te gaan of er goed over is nagedacht. Als je geen bevredigend antwoord krijgt, kan je op onderzoek uitgaan. Zonder op de stoel van de bestuurder te gaan zitten, help je hem of haar om scherp op het onderwerp te zijn.’

Groepsdruk
In het verlengde van de VTW-beweging Toezicht met Passie is er tijdens de workshop ook aandacht voor de ‘softe’ vaardigheden en de onderlinge relaties in en buiten de RvC. Zo liet een deelnemer weten dat hij het thema opdrachtgeverschap binnen de raad op de agenda wilde zetten, maar nul op rekest kreeg. ‘Zijn argumentatie werd weggewuifd, niet belangrijk. Dan speelt groepsdruk ook een rol. De vraag is dan: laat je het erbij of zet je door.’

Samenwerking zoeken
Opdrachtgeverschap gaat ook over meer dan bouw en onderhoud van woningen. Dit thema speelt net zo goed bij digitalisering en IT en duurzaamheid. Juist bij deze onderwerpen is een goede relatie met leveranciers nodig. Zij hebben meer kennis over innovatieve toepassingen. Volgens Kramer is het een goede zaak dat corporaties niet altijd zelf het wiel proberen uit te vinden, en dus niet één op één met leveranciers afspraken maken, maar meer de samenwerking te zoeken. ‘Die suggestie neem ik zeker mee uit de workshop. Met elkaar kom je verder.’

Ervaringen delen
Kramer is te spreken over de kwaliteit van de VTW-workshop. Ze zal haar ervaringen van de workshop delen met de andere leden van de RvC bij GoedeStede Almere. Ook is zij geïnspireerd om opdrachtgeverschap binnen het samenwerkingsverband van corporaties in Flevoland aan de orde te stellen, via haar collega-toezichthouders.

Ook de workshop bijwonen?
Wilt u ook deelnemen aan de workshop toezicht op opdrachtgeverschap? De eerstvolgende is op vrijdag 4 oktober in Den Bosch. Margriet Drijver en Emile Spek houden samen de VTW-workshop. Zij bieden toezichthouders inspiratie om het goede gesprek te voeren met de bestuurder. Tijdens de workshop is er veel ruimte om ervaringen en dilemma’s te delen. Wilt u hierbij zijn, meld u dan hier aan.


Terug