Tips voor de proef verkorte procedure ‘geschiktheid en betrouwbaarheid’

Begin van dit jaar is de Aw gestart met een proef verkorte procedure 'geschiktheid en betrouwbaarheid’ voor (her)benoeming commissarissen. Corporaties hebben dit snel opgepikt. Inmiddels zijn de eerste 20 aanvragen binnen. Uit de aanvragen blijkt dat zowel corporaties als de Aw nog moeten wennen aan deze gang van zaken. De betogen die de Aw ontvangt zijn wervend en onderhoudend, maar missen soms de noodzakelijke diepgang.

Daarom een paar tips om de kwaliteit verder omhoog te brengen:

Proef verkorte procedure
Nieuwsbericht VTW over de verkorte procedure

Bij de verkorte procedure legt u uit waarom uw corporatie kiest voor (her)benoeming van een bepaalde commissaris. Wanneer u kunt aantonen dat de keuze van de kandidaat logisch voortvloeit uit missie, visie, strategie, risicoanalyse en samenstelling Raad van Bestuur/Raad van Commissarissen, zal de Minister een positieve zienswijze afgeven. Meer informatie over de verkorte procedure

Bron: www.ilent.nl 


Terug