e-NIEUWS maart 2014 (nr. 1)

Reactie op de novelle

Het kan u niet zijn ontgaan: de VTW heeft zich in kritische bewoordingen uitgelaten over de concept novelle Herzieningswet. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft het concept wetsvoorstel ter consultatie openbaar gemaakt. Ook aan de VTW is een reactie gevraagd.

U kunt onze reactie hier teruglezen: http://www.vtw.nl/15/642/reactie-vtw-op-de-novelle-van-minister-blok.html. Hier vindt u ook de reactie van andere belanghouders in de corporatiesector.

 

 

Lees verder

Voorzitters aan het woord - interview met Jaco Dijkstra

Jacob Dijkstra, voorzitter van de RvC van Elkien, staat centraal in het vierde deel van een serie interviews met voorzitters van RvC’s over hun visie op de rol van de voorzitter, hun stijl van werken en lastige situaties en de dilemma’s die zij ervaren.

BALANCEREN ÉN EFFECTIEF DOORPAKKEN

 

Lees verder

VTW: nieuwe stappen in ledenservice

De VTW is continu bezig om de ledenservice verder te verbeteren. Onlangs heeft de VTW een overeenkomst gesloten met LexisNexis voor de nieuwsvoorziening. Daarnaast is het inschrijven voor workshops en bijeenkomsten vereenvoudigd.

 

 

Lees verder

VTW: planning voor nieuwe bijeenkomsten

De VTW laat u hierbij alvast weten dat er komend jaar een aantal nieuwe bijeenkomsten op het programma staat.

- Met Aedes is afgesproken om samen een drietal bijeenkomsten te organiseren, met als onderwerp 'de toekomst van de woningcorporatiesector'. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in september en oktober 2014, verspreid over het hele land.

 

 

Lees verder

Aedes: samen werken aan herstel van vertrouwen

Vanuit Aedes wordt er momenteel gewerkt aan een lange termijn en sectorbrede strategie voor het herstel van maatschappelijk vertrouwen in de corporatiesector. Om u als lid van de VTW hierover te informeren, volgt hieronder een bijdrage van Aedes over 'reputatiemanagement':

Lees verder

Woningcorporaties: Meer met mensen, minder met stenen

Organisatieadviesbureau Leaufort heeft onlangs een boek uitgebracht met als titel: "Woningcoporaties: meer met mensen, minder met stenen."

In het boek komen onder andere bestuurders en toezichthouders aan het woord over actuele ontwikkelingen bij woningcorporaties. Ook VTW-bestuurslid Bas Jan van Bochove heeft aan een interview voor het boek meegewerkt.

 

 

Lees verder