Aedes-benchmark: betere prestaties op verduurzaming, betaalbaarheid en efficiëntie

Aedes heeft voor de vijfde keer de resultaten van de Aedes benchmark bekend gemaakt. De Aedes-benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden en bestaat uit vijf onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud/verbetering en beschikbaarheid/betaalbaarheid. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector.

'Corporaties hebben een mooie prestatie geleverd door afgelopen jaar de woningen verder te verduurzamen met oog voor de betaalbaarheid van de huurders. Corporaties zijn dit ook nog eens efficiënter gaan doen en hebben hun bedrijfslasten verder te verlagen, aldus programmaleider Jasper Willems. 'Bijna alle corporaties hebben dit jaar deelgenomen aan de Aedes-Benchmark. De Benchmark geeft corporaties de mogelijkheid om zich te vergelijken met andere corporaties en stimuleert hen van elkaar te leren.'

Save the date: 1 februari a.s.
De VTW en Aedes organiseren op vrijdag 1 februari 2019 van 10-12 uur de bijeenkomst "de Aedes-benchmark voor toezichthouders". Willems: 'de Benchmark maakt voor toezichthouders inzichtelijk hoe de corporatie presteert en waar nog ruimte voor verbetering is'.
Als lid van de VTW ontvangt u medio december een uitnodiging voor deze ledenbijeenkomst. Zet hem alvast in uw agenda! 

Meer informatie
Het persbericht op de website van Aedes
Rapportage Aedes benchmark 2018 'Weten is verbeteren'


Terug