Risicoparagraaf in het jaarverslag

Bijna alle woningcorporaties hebben een risicoparagraaf opgenomen in hun jaarverslag. De RJ400 schrijft voor welke elementen hierin moeten terugkomen. Accent Organisatie Advies heeft onlangs een groot aantal jaarverslagen 2017 geanalyseerd op diepgang en inhoud van deze risicoparagraaf. Als commissaris kunt u deze analyse gebruiken als benchmark om de jaarverslaglegging en de volwassenheid van het risico-management van uw corporatie kritisch te beoordelen.

De analyse geef onder andere aan dat het risicomanagement bij woningcorporaties nog verder kan worden versterkt, met name waar het gaat om het integreren van risicomanagement in de strategische sturing. Wat opvalt is de lage risicobereidheid van corporaties. Het lijkt wel of ‘risico’ een beladen woord is in relatie tot de maatschappelijke opdracht van een corporatie. En dit terwijl het vermijden van risico’s in zichzelf misschien wel het grootste risico is. De kramp van de lage risicobereidheid is misschien wel de grootste belemmering voor het realiseren van de (maatschappelijke) doelstelling en de zo gewenste cultuurverandering. De risicocultuur en soft controls zijn in de jaarverslagen nog onderbelicht.

Lees hier het rapport 'Risicomanagement in het jaarverslag van woningcorporaties'


Terug