'Geef gemeenten, huurders en corporaties meer ruimte voor lokaal woonbeleid' - commissie-Van Bochove

De Woningwet heeft ervoor gezorgd dat woningcorporaties zich meer op hun kerntaken richten, zoals de bedoeling was. Maar de wet kent te stringente landelijke regels met te weinig mogelijkheden om lokaal maatwerk te leveren. Terwijl vooral gemeenten, huurders en corporaties het woonbeleid vormgegeven. Dat stelt de commissie-Van Bochove, die een evaluatie van de Woningwet uitvoerde.

De commissie-Van Bochove evalueerde de Woningwet uit 2015 in opdracht van Aedes en kreeg de vrije hand in de manier waarop ze dat wilde doen. Hoofdvraag voor de commissie was waar de wet corporaties wel en niet ondersteunt bij het werken aan hun (toekomstige) maatschappelijke opgaven. In opdracht van de commissie werd een juridische analyse uitgevoerd en vonden interviews plaats met vertegenwoordigers van corporaties en stakeholders waaronder huurdersorganisaties, gemeenten, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Autoriteit woningcorporaties. Ook vroeg de commissie deskundigen zes essays te schrijven over verschillende aspecten van de wet. 

Lees hier het rapport 'Evaluatie herziene Woningwet - Kansen en belemmeringen voor de maatschappelijke opgave van woningcorporaties' van de commissie-Van Bochove. 

Lees hier het nieuwsbericht van Aedes, met daarin ook links naar essays en aanvullende rapporten.


Terug