Autoriteit onderzoekt risico's bij langzittende bestuurders

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) onderzoekt hoe toezichthouders omgaan met mogelijke risico’s bij langzittende bestuurders van woningcorporaties. Met dit onderzoek wil de Aw in kaart brengen of het lang aanblijven van bestuurders risico’s met zich meebrengt en hoe die worden beheerst.

Sinds de invoering van de Woningwet in 2015 worden potentiële nieuwe bestuurders van woningcorporaties getoetst op verschillende vakinhoudelijke kwaliteiten en competenties: de geschiktheid- en betrouwbaarheidstoets.

Ruim drie jaar na de invoering blijkt ongeveer 25% van de bestuurders niet getoetst te zijn omdat zij al een langlopende aanstelling hadden. Er is te weinig informatie over de effecten van het gebrek aan toetsing van deze langzittende bestuurders. Daarom brengt de Aw nu in kaart of, en zo ja, welke risico’s spelen bij langzittende bestuurders. Ook wordt gekeken of de toezichthouders zich bewust zijn van mogelijke risico’s, hoe ze deze beheersen en welke good-practices er zijn met het beheersen van deze risico’s.  

Onderzoek
Het onderzoek loopt tot medio 2019 en wordt uitgevoerd door Marilieke Engbers, als externe en onafhankelijke onderzoeker. Zij is promovenda en docent aan de controllersopleiding van de School of Business & Economics (Vrije Universiteit Amsterdam). In het kader van haar interpretatieve promotieonderzoek ‘De invloed van het ongezegde op de besluitvorming in de boardroom’ interviewde Marilieke eerder meer dan 100 RvC-leden.

De VTW ondersteunt het onderzoek en maakt met de NVBW deel uit van de klankbordgroep. Alle Raden van Commissarissen van woningcorporaties met langzittende bestuurders hebben inmiddels een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan het onderzoek.


Terug