Reactie Marnix Norder (Aedes) op standpunt Woonbond over corporaties die winst zouden maken

Als reactie op de actie van de Woonbond over 'winst' voor corporaties en een pleidooi voor 10% huurverlaging heeft Aedes voorzitter Marnix Norder in een blog gereageerd. Hij legt op een korte en heldere manier uit hoe een corporatie in deze tijd met de financiële middelen om kan en moet gaan. VTW directeur Albert Kerssies: "De discussie over de strategie en de inzet van de financiële middelen van een corporatie is ook voor RvC's/RvT's van groot belang en komt ook regelmatig terug op de agenda. Ik ga er vanuit dat vanuit de bedoeling en toegevoegde waarde van een corporatie in de lokale setting deze discussie regelmatig wordt gevoerd. Op onze website www.toezichtmetpassie.nl is meer te lezen over werken vanuit de bedoeling van de corporatie en over de rol van het interne toezicht bij de strategie van een corporatie.

Blog Marnix Norder: De Woonbond slaat de plank volledig mis
 
Afgelopen week werd ik verrast door ‘nieuws’ van de Woonbond. Onaangenaam verrast, kan ik wel zeggen. En dat is zelfs een eufemisme. Corporaties zouden volgens de Woonbond ‘winst’ maken, en die moest dan worden omgezet in huurverlaging voor huurders. Ze hebben zelfs per corporatie uitgewerkt hoeveel dat zou zijn. Corporaties die winst maken? Complete onzin en veel te simpel. Elke euro komt linksom of rechtsom ten goede aan de huurder.

Lees hier de hele blog van Marnix Norder op de website van Aedes


Terug