Evaluatie Woningwet op de website

Het ministerie van BZK is begonnen met de Evaluatie van de Woningwet 2015. Het ministerie laat onderzoek doen of de zes doelstellingen zijn bereikt, die de wet heeft beoogd bij inwerkingtreding in juli 2015. De VTW neemt deel aan de klankbordgroep van het ministerie en heeft een werkgroep ingesteld om het evaluatieproces vanuit de leden te begeleiden. 

Op onze website hebben we een pagina ingericht over de Evaluatie van de Woningwet. Er is een 'tab' ingericht aan de bovenzijde van de homepage en de rechtstreekse link kunt u hier vinden.


Terug