'Het ongezegde in de boardroom' en andere bijeenkomsten en masterclasses

Bijeenkomst over het ongezegde in de boardroom
Marilieke Engbers heeft het afgelopen jaar bij een 15-tal RvC's/RvT's van woningcorporaties intensief onderzoek gedaan naar het ongezegde in de boardroom. Jaap Winter en Erik van de Loo zijn nauw betrokken bij dit onderzoek.
Op vrijdagochtend 6 april (van 10.00-12.00 uur) zal Marilieke Engbers de verrassende resultaten van het onderzoek over het ongezegde in de boardroom presenteren aan de VTW leden. De locatie is in het midden van Nederland.

Toezicht en besturen met passie: 
Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar voor de regionale bijeenkomst in Amsterdam op 2 februari a.s. De bijeenkomsten in Eindhoven (09-02) en Bunnik (14-02) zitten vol. 

Ledenbijeenkomst Aedes benchmark voor toezichthouders
Als lid van de VTW heeft u hiervoor reeds een uitnodiging ontvangen. De bijeenkomst is op het VTW kantoor in Zoetermeer van 14.00-17.30 uur. 

Masterclasses VTW Academie
Het VTW masterclassprogramma 2018 is vrijwel compleet. U kunt zich weer inschrijven voor de Masterclasses in 2018 bij de VTW Academie. In de nieuwsbrieven zullen wij u op de hoogte houden van nieuw aanbod.

Het totale aanbod kunt u vinden op VTW Academie: http://www.vtw-academie.nl/. U kunt inloggen met uw inlog gegevens van uw VTW lidmaatschap.

Ontwikkelkompas
De VTW heeft zoals u weet het ontwikkelkompas geïntroduceerd: https://www.vtw.nl/ontwikkelkompas

De commissaris en de RvC denken periodiek na hoe het beste invulling kan worden gegeven aan de ontwikkeling van de RvC als team en van de individuele leden. Ze leggen dit vast en bespreken dit jaarlijks bijvoorbeeld bij de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC en/of in het kader van het RvC-jaarverslag. Bij het bepalen van de wenselijke PE-activiteiten vormen de competenties en aandachtsgebieden die de VTW heeft benoemd een mogelijk richtsnoer.

Save the Date

28 juni: (voorjaars) ALV van de VTW

28 september: Ledencongres

27 november: (najaars) ALV van de VTW


Terug