Bas van der Velde lid Raad van Toezicht SVWN op voordracht VTW

Met ingang van 1 januari 2018 is drs. S.J.L. (Bas) van der Velde benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). De benoeming is, conform de statuten van SVWN, gebeurd op voordracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

Bas van der Velde heeft als organisatieadviseur ruime ervaring opgedaan in het bedrijfsleven, bij de overheid en bij maatschappelijke organisaties. Zijn belangstelling gaat in het bijzonder uit naar governancevraagstukken, zowel binnen als tussen organisaties, kwaliteitsmanagement en strategische veranderopgaven. Ook was hij bestuurder en toezichthouder bij enkele instellingen in de zorg. Bas van der Velde is bedrijfseconoom en partner bij Rijnconsult.

Van der Velde brengt veel kennis van audit- en visitatiesystemen met zich mee. Hij is zelf ervaren auditor, verzorgde trainingen voor assessoren en publiceerde hier ook over. Hij was betrokken bij de vormgeving van deze instrumenten op uiteenlopende gebieden als justitie/politie, onderwijs en energievoorziening. Van der Velde: “Ik geloof erg in het nut van visitaties als een instrument om enerzijds transparantie te bieden aan de buitenwereld en maatschappij en anderzijds om de leer- en verbeterdynamiek binnen een organisatie te borgen. Dat geldt ook voor woningcorporaties. Als lid van de Raad van Toezicht lever ik daarom graag mijn bijdrage aan de doorontwikkeling van het visitatiestelsel dat in deze sector is ontwikkeld.”

Door zijn eerdere advieswerk heeft Van der Velde de corporatiesector goed leren kennen; hij publiceerde onder meer over de gevolgen van digitalisering voor de RvC’s van corporaties. Op dit moment is hij als adviseur actief in de zorg.


Terug