Drie regionale dialoogsessies: 'Toezicht en besturen met Passie' in december

Hoeveel ruimte is er tussen bestuurders en toezichthouders voor wederzijds vertrouwen en een goed gesprek? Nemen we die ruimte wel voldoende? En wat zijn daarin dan de verantwoordelijkheden en rollen? NVBW, Aedes en VTW organiseren op 7, 14 en 19 december 2017, drie regionale dialoogsessies voor bestuurders en commissarissen.

Het waarom van een beslissing
Met input en begeleiding van experts Naomi Ellemers (hoogleraar sociale psychologie en winnaar van de Spinozaprijs) en Peter Paul Leutscher (gedragsconsultant en specialist in risicomanagement) bespreken bestuurders en toezichthouders een concrete casus. En er is debat over het ‘waarom’ van de ene of de andere beslissing. Hierbij gaat het over de verhouding tussen bestuur en toezicht en de dilemma’s die hierbij ontstaan. Maar ook over het principieel volgen van regels en risicomijdend gedrag, is er nog ruimte om op vertrouwen veerkrachtig te besturen en toezicht te houden? En hoe komt dit tot stand?

Bijeenkomsten
7 december:      Eindhoven, High Tech Campus
14 december:    Amsterdam, Postillon Hotel
19 december:    Zwolle, Hotel Lumen

Programma
16.30 uur          Ontvangst met broodje
19.30 uur          Einde Programma, napraten met borrel

PE-punten
Aan de deelname aan een bijeenkomst worden twee PE-punten toegekend.


Terug