Laatste kans om u aan te melden voor symposium met de Woonbond en ALV op 28 november a.s.

Op dinsdag 28 november a.s. bent u als VTW lid van harte welkom op het symposium over de relatie tussen de RvC en de huurdersorganisaties. De VTW organiseert dit symposium samen met de Woonbond. Aansluitend vindt de Algemene Ledenvergadering van de VTW plaats.

Huurders - vertegenwoordigd door de huurdersorganisatie - hebben met de komst van de Woningwet 2015, meer formele invloed op het volkshuisvestelijk beleid van de corporaties én op intern toezicht. Tegen de achtergrond van deze veranderde context gaan VTW en Woonbond graag, met u als commissaris en met vertegenwoordigers van huurdersorganisaties, in gesprek over het belang van een goede verbinding tussen de Raad van Commissarissen en de huurdersorganisatie. Wij vragen u om hierbij uw eigen ervaringen te delen.

Datum: 28 november 2017
Symposium: 14:30 - 18:00 uur
Lichte maaltijd: 18:00-19:00 uur
ALV: 19:00-20:30 uur
Locatie: Beatrixgebouw, Jaarbeurs, Jaarbeursplein 1, 3521 AL Utrecht
 
Als lid van de VTW heeft u reeds een email ontvangen om u aan te melden.  

Enquête
Wij vragen u, als u dat nog niet gedaan heeft, de korte enquête ter voorbereiding op het symposium in te vullen. Deze vindt u op: www.woonbondonderzoek.nl/symposiumvtw. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten.

Symposium Woonbond & VTW
‘De verbinding verbeterd’. Onder die noemer houdt de VTW samen met de Woonbond op dinsdag 28 november een symposium over de relatie tussen de RvC en huurdersorganisaties. De bijeenkomst voor commissarissen en bestuursleden van huurdersorganisaties is vanaf 14.30 uur in het Beatrixgebouw in Utrecht.
In het symposium komen vragen aan de orde als: Wat betekent de versterkte positie van de huurdersorganisaties voor de verbinding met de Raad van Commissarissen en voor de rol van de huurderscommissaris? Is de verbinding van de Raad van Commissarissen met de huurdersorganisaties alleen aanwezig vanuit de huurderscommissaris en is dat voldoende? Op welke wijze kan de verbinding vorm krijgen? Welke goede praktijkvoorbeelden zijn er?

ALV
In de ALV (19:00-20:30 uur) komen in ieder geval volgende agendapunten aan de orde:
Mededelingen (o.a. Evaluatie VTW-beroepsregel en indexering per 2018, Commissarissenpool, stand van zaken naleving PE-lidmaatschapseis)
Verslagen themabijeenkomst en ALV
Vervolg Toezicht met Passie
Jaarplan 2018 en begroting 2018
Meerjarenbegroting 2018-2021 en voorstel andere contributiesystematiek
Evaluatie woningwet en Aw (ophalen meningen en input leden)
Benoeming en herbenoeming bestuursleden
Voordracht twee leden financiële commissie
 
Tevens zal er weer de prijsuitreiking plaatsvinden van de winnaars van de RvC jaarverslagprijs 2016.

Volledige programma symposium
14:30 uur Ontvangst
15:00 uur Opening door Albert Kerssies (VTW) en Ronald Paping (Woonbond) met onder meer de uitslag van de enquête
15:30 uur Discussie over de fit en propertoets, de rol van de huurderscommissaris en de praktijk van de werving & selectie, met een inleiding door de Autoriteit woningcorporaties
16:00 uur Discussie over nieuwe samenwerkingen en praktijkervaringen van huurderscommissarissen en huurdersorganisaties, met een inleiding door Platform 31
17:45 uur Wrap up door Albert Kerssies en Ronald Paping. Wat is het huiswerk voor de RvC, de HO, de VTW en de Woonbond?
18:00 uur Lichte maaltijd met broodjes en soep

PE-punten
Voor deelname aan het symposium ontvangt u 2 PE punten.

Bereikbaarheid en parkeren
Het Beatrixgebouw is gevestigd naast het Centraal Station Utrecht. Op 28 november verwacht de Jaarbeurs  een drukke parkeerdag. Er wordt aangeraden om met het openbaar vervoer te komen. Of op voorhand een parkeerplaats te reserveren via de volgende link: https://www.jaarbeurs.nl/wiki/271/online-reserveren-parkeerplaats. 


Terug