Convenant Informatievoorziening: Aedes leden stemmen in

De leden van Aedes hebben ingestemd met het concept Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector. Dit deden zij tijdens het Aedes-verenigingscongres op 23 november 2017. Met deze instemming kan Aedes het convenant tekenen en samen met het ministerie van BZK, Aw en WSW aan de slag met de uitvoering ervan. Doel van het convenant is dat corporaties over vijf jaar hun bedrijfsmatige gegevens met één druk op de knop kunnen aanleveren.

Ook voor toezichthouders is dit Convenant van belang. De VTW volgt daarom het proces op de voet. Meer informatie: https://www.aedes.nl/artikelen/aedes/vernieuwingsagenda/leden-aedes-stemmen-voor-convenant-informatievoorziening.html

 

 


Terug