Nieuwe filosofische trainingsreeks voor commissarissen en toezichthouders (20 PE punten)

Afgelopen jaar heeft OVERDENKWERK een filosofische trainingsreeks georganiseerd voor commissarissen en toezichthouders. De trainingsreeks is uitstekend beoordeeld door de deelnemers (8,6) en er bleek veel animo voor een vervolgreeks. De VTW brengt deze serie trainingen graag onder uw aandacht.

Lees hier een reactie van een deelnemer:
"Van alle cursussen die ik als commissaris heb gevolgd vond ik deze het meest bijdragen aan het beter vervullen van de functie. Ik ben tijdens de bijeenkomsten uitgenodigd om zaken van verschillende kanten te bekijken en vragentekens te plaatsen bij gebruikelijke aannames. Hele nuttige oefeningen voor een commissaris." Kristien Baartmans - Huurderscommissaris Volkshuisvesting Arnhem

Deze nieuwe filosofische trainingsreeks voor commissarissen en intern toezichthouders 2018 gaat onder meer in op de volgende vragen:
- Wat is macht en hoe kunnen we er mee om gaan?
- Wanneer is machtsuitoefening legitiem?
- Wat is moreel goed handelen?
- Wat is een eerlijke verdeling van geld, macht, rechten en plichten?

In vier sessies gaan we deze vier boeiende thema's behandelen:

Woensdag 14 februari 2018 - Denksessie 1 Legitimiteit
Woensdag 14 maart 2018 - Denksessie 2 Ethiek
Woensdag 4 april 2018 - Denksessie 3 Macht
Woensdag 25 april 2018 - Denksessie 4 Rechtvaardigheid

Als u echte fundamentele verandering in uw eigen denken wilt, dan kiest u voor filosofische twijfel. Na elke sessie gaat u naar huis met vele vragen, de basis voor nieuwe perspectieven en ideeën. Het helpt u om zelf op zoek te gaan naar de essentie van uw werk als commissaris of intern toezichthouder.

Alles sessies zijn van 13:00 - 20:00 uur, inclusief diner met wijn. Inschrijven kan online via: www.overdenkwerk.nl

U kunt de hele reeks volgen voor een gereduceerd bedrag van 1475 euro (excl. btw). Inschrijven voor losse sessies is ook mogelijk. De kosten voor losse sessies bedragen 450 euro (excl. btw) per sessie. Alle prijzen zijn inclusief middag- en avondarrangement en trainingsmateriaal.

Deelname aan de trainingen leveren u 20 PE punten (zie PE-aanbod van de VTW) op in het kader van de Permanente Educatie (5 punten per sessie). De locatie is het prachtige Landgoed ISVW in Leusden: https://www.landgoedisvw.nl. OVERDENKWERK wil graag met u het filosofische gesprek aangaan. 


Terug