Onderzoek naar relatie toezicht - bestuur - accountant (Erasmus Universiteit & Nationaal Register)

In samenwerking met het Governance Kenniscentrum van de Stichting Nationaal Register verricht de Erasmus Universiteit Rotterdam vanuit het IvO Center for Financial Law & Governance een onderzoek naar de 'Relatie interne toezichthouder met de externe toezichthouder en de externe accountant'.

Vandaag de dag hebben de interne toezichthouders steeds intensiever contact met de externe toezichthouders. Dit brengt verschillende nieuwe vraagstukken en dilemma's met zich mee, bijvoorbeeld met betrekking tot de aansprakelijkheid en informatievoorziening. Ook is de betekenis van de externe accountant toegenomen binnen het governance bouwwerk.

Wij vragen uw medewerking aan dit onderzoek door het invullen van de enquête. De enquête zal ongeveer 15 minuten van uw tijd in beslag nemen. Wij vragen u vriendelijk om de enquête uiterlijk 15 december a.s. in te vullen middels deze link: https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0xfcQCLOkIJnwix. Met het onderzoeksteam van Erasmus Universiteit Rotterdam is afgesproken dat deelname aan de enquête anoniem zal plaatsvinden. 
Uw medewerking wordt bijzonder op prijs gesteld.


Terug