Vacature SVWN: lid Raad van Toezicht (op voordracht van de VTW)

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft een geobjectiveerd stelsel van visitatie van woningcorporaties te beheren en te borgen. Binnen haar Raad van Toezicht ontstaat per 1 januari 2018 een vacature voor een

lid van de Raad van Toezicht

op voordracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW)

Wij zoeken een kandidaat met een duidelijke visie op, en brede ervaring met governance-vraagstukken (intern en extern) bij maatschappelijke organisaties.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de profielschets op www.visitaties.nl . Stuur uw reactie voor 6 december 2017 naar info@visitaties.nl ter attentie van drs. Leon van Halder, inkomend voorzitter van de Raad van Toezicht. Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met dr. Jos Koffijberg, directeur-bestuurder van SVWN, telefoon 030-7210780.


Terug