VTW onderstreept belang Toezicht op duurzaamheid

Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema voor corporaties en daarmee voor ook het intern toezicht. De VTW wil hier een leidende rol in spelen. Daarom heeft de VTW een werkgroep 'Duurzaamheid' ingesteld, bestaande uit VTW leden en directeur Albert Kerssies. Doel van de werkgroep is om een aantal kaders en handvatten te bieden voor VTW leden als het gaat om toezicht op duurzaamheid. De werkgroep bouwt voort op de (inmiddels verouderde) handreiking 'Toezicht op Duurzaamheid' uit 2013. Uw input is van harte welkom!

Lees hier de paper van de werkgroep duurzaamheid: 'De rol van de toezichthouder bij duurzaamheid' (pdf) 

De werkgroep heeft ook een materialiteit matrix in powerpoint gemaakt.

De leden van de werkgroep Duurzaamheid, vlnr: Albert Kerssies, directeur VTW ; Anne-Jo Visser,  programmamanager Energie bij de gemeente Utrecht ; Caro Niestijl, architecte en associate partner bij Servicewise ; Elfrieke van Galen, partner bij The Rock Group  en Gerard van Bortel, assistent professor housing management aan de Technische Universiteit Delft. (foto's: Mark Prins fotografie)

Wat betekent duurzaamheid voor toezichthouders?
Duurzaamheid, of maatschappelijk verantwoord ondernemen,  is een breed begrip en heeft vele diverse aspecten, op de gebieden  ‘people, planet en profit. Elke sector en elk bedrijf zal haar eigen focus moeten bepalen in duurzaamheid. Op welke aspecten heb ik impact en wat vinden mijn stakeholders belangrijk dat ik oppak? Cruciaal bij duurzaamheid is integraal denken en handelen.  Waarbij de people, planet en profit aspecten in samenhang worden bekeken en besloten.
Voor onze sector de woningcorporaties kom je dan uit bij thema’s zoals stakeholdermanagement, tevreden huurders, beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van woningen in leefbare wijken aan de People kant, transparantie, beloningen en rendement aan de Profit (ook wel Prosperity genoemd) kant en tenslotte Planet, energie, CO2 uitstoot, biodiversiteit en circulaire economie.

Links


Terug