Nieuwsbrief 5 mei 2023

Komt u ook? - VTW bijeenkomst Aedes-Benchmark voor commissarissen op 12 mei 2023

Vanwege groot succes, wordt de Aedes Benchmark voor VTW leden nogmaals georganiseerd, en wel op vrijdag 12 mei van 10.00 - 13.00 uur in Zwolle bij Deltawonen. Komt u ook? 

Lees verder

Save the date: VTW ALV en mini congres 'Samen werken aan een nieuwe koers voor de volkshuisvesting' - 20 juni 2023

Noteer alvast in uw agenda! Op dinsdag 20 juni zal de VTW ALV plaatsvinden met aansluitend een mini congres met als thema 'Samen werken aan een nieuwe koers voor de volkshuisvesting' ter gelegenheid van het afscheid van onze voorzitter Guido van Woerkom. De bijeenkomst is van 16.30 - 20.30 uur in de Kas in Woerden. Meer informatie volgt spoedig.

Lees verder

Aankondiging netwerkbijeenkomst voor Commissarissen van XL-corporaties over de spanning tussen hoge verwachtingen en forse tegenwind

Op donderdag 29 juni bent u tussen 17.30 en 20.30 uur van harte welkom bij Portaal in Utrecht om onder het genot van een heerlijke en kleurrijke maaltijd met collega’s van andere grote corporaties van gedachten te wisselen. Hoe gaan toezichthouders om met de hoge verwachtingen bij de tegenwind die van alle kanten waait?

Lees verder

VTW bijeenkomsten in mei

Deze maand heeft de VTW maar liefst drie mooie bijeenkomsten in de planning.

Lees verder

Nieuwe podcast: VTW Actueel - Realisatiegraad van corporaties

In deze podcast gaan Eelkje van de Kuilen en Frank Roerdinkholder in gesprek met Maarten van Heugten, afdelingsmanager bij de Autoriteit Woningcorporaties, over de realisatiegraad van corporaties.

Lees verder

Handreiking ‘Toezicht op fiscaliteit’ geactualiseerd

De handreiking 'Toezicht op fiscaliteit' is geactualiseerd en nu beschikbaar op de website van de VTW. In de geactualiseerde handreiking zijn de recente ontwikkelingen op fiscaal gebied verwerkt die relevant zijn voor woningcorporaties.

Lees verder

Terugkijken: Verdichting en leefbaarheid in kwetsbare wijken

Veel van de huidige en toekomstige herstructureringsactiviteiten in wijken en buurten zijn gericht op verdichting – ook in kwetsbare gebieden. Hoe moeten we verdichting zien in relatie tot de leefbaarheidsopgave op deze plekken? Die vraag stond centraal in de webinar ‘Verdichting en leefbaarheid in kwetsbare wijken’ van Platform31.

Lees verder

10 corporaties ondertekenen modelconvenant schuldhulpverlening

Snellere hulp bij huurachterstanden. Dat is mogelijk voor bijna een half miljoen huurders, nu 10 woningcorporaties het modelconvenant hebben getekend, dat Aedes en de vereniging voor schuldhulpverlening NVVK opstelden.

Lees verder

VTW Academie: Wijkgericht werken in steden en dorpen

Veilige en prettige wijken en buurten zijn van groot belang voor de samenleving. Naast het bieden van een goede en betaalbare woning, gaat het ook om een woonomgeving waar men zich thuis voelt en zich kan ontwikkelen. De uitdagingen die zich daarbij voordoen en de opvattingen over hoe zo’n leefbare buurt en wijk gerealiseerd kan worden, zijn echter veranderd in de loop van de tijd; net als de wijken en bewoners zelf.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 1 mei 2023

Deze week in het politiek nieuwsoverzicht o.a.: het kabinet komt met maatregelen om de stagnerende nieuwbouw vlot te trekken, ministerraad stemt in met invulling herplaatsingsgarantie voor flexwoningen, corporaties krijgen 10 jaar om grondposities aan te houden, aanbiedingsplicht corporaties bij verkoop grondgebonden woningen, rond zomer wetsvoorstel om marktverkenning voor corporaties op te schorten tot 1 juli 2025, huurwoningen vanaf 2029 minimaal label D.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 6 vacatures bij 5 corporaties:  HEEMwonen, Woontij, Weller Wone, MeerWonen en Woningstichting Naarden:

Lees verder