Nieuwsbrief 20 augustus 2021

Rapport over risico's bij woningtoewijzing beschikbaar

Het toewijzen van sociale huurwoningen door woningcorporaties moet eerlijk en transparant gebeuren. Onderzoek in opdracht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) toont aan dat het soms mogelijk is de regels te omzeilen. Dat schrijft de Autoriteit Woningcorporaties op de eigen website. De VTW maakte deel uit van de klankbordgroep.

Lees verder

VTW Academie: Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC (29 september)

Als RvC dient u in dialoog te gaan met belanghebbende partijen, maar wie zijn nu die betrokkenen, door wie wordt dat bepaald en hoe dient die dialoog er dan uit te zien? Hoe houdt u als RvC toezicht op het proces van tegenstrijdige belangen en de kwaliteit van de relatie tussen de bestuurder en belanghouders?

Lees verder

Taskforce Nieuwbouw Corporaties luidt noodklok: "Pak nu door en versnel de bouw van sociale woningen"

Ellenlange wachtlijsten in de sociale huursector, te lange doorlooptijden voor nieuwbouw van sociale woningen en te veel discussie over locaties en financiële haalbaarheid voor tijdelijke woningen. Harriët Tiemens en Rob Haans van de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties luiden daarom de noodklok en leggen uit waarom. "Het is tijd voor een wake-upcall."

Lees verder

Is vroegsignalering alle moeite, tijd en geld waard? - artikel op Platform31.nl over voorkomen van huisuitzettingen

Op de website van Platform31 heeft Hanneke Verboom, beleidsadviseur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, een gastblog geschreven over vroegsignalering om huisuitzettingen te voorkomen. Omdat dit artikel mogelijk ook interessant is voor u als toezichthouder, brengen we dit graag onder uw aandacht.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 16 augustus 2021: acties tegen woningtekort, Kamervragen en visies nodig voor toekomstige ontwikkelingen

Ondanks de zomervakantie en het reces van de Tweede Kamer ligt niet alles stil. Zo worden acties in het kader van "Het woonprotest" voorbereid; stellen ijverige Kamerleden vragen aan de regering over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van wonen; en wordt gevraagd om visies rond wonen bij de inrichting van Nederland in het algemeen en het klimaatbeleid in het bijzonder.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 4 vacatures bij 4 corporaties online:

Lees verder