1

Werkwijze jury:
selectie en afwegingen

De VTW heeft circa 100 inzendingen voor de prijsvraag ontvangen. In deze ­paragraaf lichten de juryleden toe hoe zij de prijswinnaars hebben geselecteerd.

1 Analyse op basis van tien categorieën

De jury heeft samen met de Tilburg University tien categorieën vastgesteld die in elke toezichtvisie moeten staan. Op basis van de categorieën – en bijbehorende scores - hebben de studenten Anne-Roos Kraaijenzank en Jaap Braaksma van ­Tilburg School of Social and Behavorial Sciences Organization Studies – de ­toezichtvisies geanalyseerd en een ranglijst gemaakt.

De tien categorieën zijn: risicobeheersing, missie, zelfevaluatie, huurders, rol­verdeling, externe belanghouders, informatiedeling, strategische betrokkenheid, kennisontwikkeling en communicatiewaarde. De studenten hebben per categorie een score toegekend van 0 tot 4. Een hoge score houdt in dat de categorie in de toezichtvisie goed is uitgewerkt.

De jury heeft tien toezichtvisies met de hoogste scores op de ranglijst ontvangen.

2 Jury beoordeelt veertien toezichtvisies

De jury heeft – naast de tien best scorende toezichtvisies – zelf vier toezichtvisies uit de inzendingen geselecteerd. Deze vier vallen in positieve zin op door de ­leesbaarheid en de vormgeving (er is niet gekeken naar de scores).

Alle juryleden hebben de veertien toezichtvisies gelezen.

3 Afwegingen jury eerste selectie

De juryleden hebben uitgebreid gediscussieerd over de vraag hoe zij de veertien toezichtvisies het beste kunnen beoordelen. Wat willen zij in de toezichtvisie ­lezen?

  • Er is niet één standaard. Bestuur en toezicht moeten in de toezichtvisie de verbinding maken met de context / opdracht van de eigen corporatie. Hebben zij de tijd genomen om vast te stellen waar de corporatie voor staat en wat dit betekent voor de interactie tussen bestuur en toezicht?
  • De toezichtvisie is meer dan een opsomming van klassieke rollen bestuur en toezicht. Welke waarden vinden bestuur en toezicht belangrijk? Wat is het effect van hun manier van toezicht houden op de missie van de corporatie?
  • De toezichtvisie is geen papieren tijger. Hoe leggen bestuur en toezicht de link met de praktijk? Geven zij goede voorbeelden van hoe zij omgaan met dilemma’s? Laten bestuur en toezicht zien dat zij handelen naar wat zij opschrijven? Zijn de woorden in de toezichtvisie doorleefd?

Op basis van deze criteria hebben de juryleden vijf inzendingen geselecteerd

4 In gesprek met vijf geselecteerde corporaties

De jury heeft gesprekken gevoerd met de vijf geselecteerde corporaties. Twee ­juryleden hebben met een delegatie van elke corporatie gesproken. Deze delegatie had een wisselende samenstelling (bestuurder, toezichthouder en/of bestuurs­secretaris).

Tijdens deze gesprekken hebben de juryleden getoetst hoe de toezichtvisie tot stand is gekomen: is er sprake van een ‘gedragen’ proces? Heeft de toezichtvisie voldoende draagvlak, wie zijn er bij het proces betrokken, en hoe legitimeren ­bestuur en toezicht zich?

Daarnaast hebben de juryleden getoetst of de toezichtvisie het eigen verhaal is van bestuur en toezicht. Als zij zich hebben laten inspireren door andere corporaties / en of experts, hebben ze dan bronvermelding?

5 De drie winnaars

De jury heeft drie prijswinnaars geselecteerd die op het hoogste podium staan. Volgens de jury is er niet één standaard voor de beste toezichtvisie. Iedere corpo­ratie heeft een eigen aanpak die zich – als het goed is – toespitst op de eigen context en opgave van de corporatie. Dat maakt volgens de jury dat er niet één perfecte winnaar is. De drie winnaars zijn volgens de jury inspirerende   voorbeelden.

Arrow-prev Arrow-next