Van elkaar leren

 

Naast de coronacrisis houdt de klimaatcrisis de wereld ­bezig. Iedereen zal een bijdrage moeten leveren aan de noodzakelijke energietransitie. Woningcorporaties hebben zich gecommitteerd aan de afspraken uit het Klimaat­akkoord: in 2050 moeten alle 2,4 miljoen corporatie­woningen aardgasvrij zijn.  De weg naar 2050 is niet nog uitgestippeld. De praktijk  van de energietransitie vraagt om nieuwe lokale samen­werkingen in de wijkaanpak. Daarnaast is het nog geen uitgemaakte zaak welke techniek voor verduurzaming op de lange termijn het beste uitpakt. Bovendien blijkt uit het rapport Opgaven en Middelen (in opdracht van Aedes en drie ministeries) dat de middelen voor de energietransitie beperkt zijn. 

Weloverwogen keuzes

De energietransitie een complexe opgave? Zeker. Maar dat neemt niet weg dat we samen aan de slag moeten. Dat geldt ook voor u als toezichthouder. Wees nieuwsgierig naar de mogelijkheden om de woningen aardgasvrij in de wijken te maken. Maak weloverwogen keuzes en onderzoek de voor- en nadelen van nieuwe technieken. Ook zonder grote risico’s, kunnen corporaties al stappen zetten in de verduurzaming.  Ik roep u op met elkaar in gesprek te gaan om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. In deze VTW Special over Toezicht op de energietransitie leest u een artikel over een inspirerend voorbeeld in de Drechtsteden. Bestuurders en toezichthouders van zes corporaties uit deze regio hebben zich verenigd in een Energieplatform. Dat is niet voor niets. Bij alle corporaties – en dat geldt ook de RvC’s – spelen dezelfde dilemma’s: hoe ga je om met betaalbaarheid, ­beschikbaarheid én duurzaamheid?

Inspireren 

Door de coronacrisis kunnen we elkaar helaas niet fysiek ontmoeten tijdens het VTW-congres op 9 oktober. Maar er zijn gelukkig ook andere manieren om u als toezichthouder te inspireren. De VTW heeft een online congres over Toezicht op de energietransitie georganiseerd waar ik u van harte voor uitnodig. En verder wens ik u uiteraard veel leesplezier en inspiratie met de VTW Special die voor u ligt.

GUIDO VAN WOERKOM
VOORZITTER VTW

Van elkaar leren

 

Naast de coronacrisis houdt de klimaatcrisis de wereld ­bezig. Iedereen zal een bijdrage moeten leveren aan de noodzakelijke energietransitie. Woningcorporaties hebben zich gecommitteerd aan de afspraken uit het Klimaat­akkoord: in 2050 moeten alle 2,4 miljoen corporatie­woningen aardgasvrij zijn.  De weg naar 2050 is niet nog uitgestippeld. De praktijk  van de energietransitie vraagt om nieuwe lokale samen­werkingen in de wijkaanpak. Daarnaast is het nog geen uitgemaakte zaak welke techniek voor verduurzaming op de lange termijn het beste uitpakt. Bovendien blijkt uit het rapport Opgaven en Middelen (in opdracht van Aedes en drie ministeries) dat de middelen voor de energietransitie beperkt zijn.

Weloverwogen keuzes

De energietransitie een complexe opgave? Zeker. Maar dat neemt niet weg dat we samen aan de slag moeten. Dat geldt ook voor u als toezichthouder. Wees nieuwsgierig naar de mogelijkheden om de woningen aardgasvrij in de wijken te maken. Maak weloverwogen keuzes en onderzoek de voor- en nadelen van nieuwe technieken. Ook zonder grote risico’s, kunnen corporaties al stappen zetten in de verduurzaming. Ik roep u op met elkaar in gesprek te gaan om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. In deze VTW Special over Toezicht op de energietransitie leest u een artikel over een inspirerend voorbeeld in de Drechtsteden. Bestuurders en toezichthouders van zes corporaties uit deze regio hebben zich verenigd in een Energieplatform. Dat is niet voor niets. Bij alle corporaties – en dat geldt ook de RvC’s – spelen dezelfde dilemma’s: hoe ga je om met betaalbaarheid, ­beschikbaarheid én duurzaamheid?

Inspireren

Door de coronacrisis kunnen we elkaar helaas niet fysiek ontmoeten tijdens het VTW-congres op 9 oktober. Maar er zijn gelukkig ook andere manieren om u als toezichthouder te inspireren. De VTW heeft een online congres over Toezicht op de energietransitie georganiseerd waar ik u van harte voor uitnodig. En verder wens ik u uiteraard veel leesplezier en inspiratie met de VTW Special die voor u ligt.

GUIDO VAN WOERKOM
VOORZITTER VTW

Arrow-prev Arrow-next