Praktijkvoorbeeld

Directeur-bestuurder Harry Platte ◊ Parteon ◊ over samenwerking met Urgenda

Praktijkvoorbeeld

Directeur-bestuurder Harry Platte ◊ Parteon ◊ over samenwerking met Urgenda


‘Vrijwillige
medewerking
huurders
is cruciaal’


Parteon werkt in het project Opgewekt samen met klimaatorganisatie Urgenda om woningen energieneutraal te maken. Directeur-bestuurder Harry Platte stelt dat vrijwillige medewerking van huurders een sleutel is in het succes van de energietransitie. 

Het project Opgewekt Wonen van Parteon – een samenwerkingsverband met Urgenda – maakt woningen energieneutraal. In het kort: zonnepanelen leveren energie, een warmtepomp verwarmt het huis en levert warm water, huurders koken niet meer op gas, maar op inductie en de radiatoren worden vervangen door convectoren. Het doel van Parteon is om dit jaar 100 een­gezinswoningen aan te passen.  Een belangrijk onderdeel van het project is dat huurders vrijwillig meewerken. En dat werkt, stelt Harry Platte. ‘Techniek en investeringen spelen een belangrijke rol, maar de energietransitie slaagt alleen als mensen mee willen doen. Als je over de bewoners heen walst, vertraag je het proces alleen maar. De norm is nu: als 70 procent mee wil doen, gaat de verduurzaming van een complex door.  Ik vind het niet klantvriendelijk om die andere  30 procent te negeren.’

Keuzevrijheid en verleiden 

In de nieuwe strategie van Parteon zijn keuze­vrijheid vóór en verleiden ván huurders nieuwe sleutelbegrippen. Of het nu gaat om de energietransitie of de keuze voor een nieuwe keuken. ‘Daarmee bereik je meer, dat is voor ons een ­belangrijke les geweest.’ De vraag is natuurlijk of het project niet stokt als huurders niet mee willen werken. ‘Die vraag is terecht. Maar we kunnen nu al concrete stappen zetten. Elke woning die leegkomt, passen we in ieder geval aan. We gaan samen met Urgenda ook in Wormerveer aan de slag, op basis van vrijwilligheid. Ook hebben andere corporaties interesse om het project op te pakken. Het doel is uiteindelijk om op te schalen en de kosten per woning fors omlaag te brengen.’ 

Investering per woning 

Uit berekeningen van Urgenda blijkt dat de kosten per woning al flink lager liggen dan aannemers aan Parteon aan kunnen bieden. Toch is de investering van het project Opgewekt wonen nog fors: circa 40.000 euro per woning. Huurders betalen 49,00 euro per maand aan servicekosten extra en profiteren van lagere woonlasten. Dat betekent  dat Parteon veel ruimte in de begroting moet ­reserveren om de ambities waar te maken.  Volgens Harry Platte ligt de route naar 2050 om alle corporatiewoningen energieneutraal te maken, niet vast. ‘Wij zijn ons verhaal nog aan het maken. De hoge investeringen per woning roepen in de sector soms weerstand op. Een euro kan je maar één keer uitgeven.’ Boodschap aan toezichthouders  Harry Platte heeft een duidelijke boodschap aan toezichthouders: als corporaties niet beginnen met de energietransitie, wie dan wel? Volgens hem moet de RvC de ruimte geven aan de corporatie om te beginnen. ‘We kunnen als corporaties allemaal stapjes zetten, dan komen we samen verder. Er is geen goede of foute route. De energietransitie is een complex proces. Zeg niet: dit of dat moet. Maar ga het gesprek aan met het bestuur.’

Tekst: Lisette Vos


Het project Opgewekt wonen
www.parteon.nl/opgewektwonen

Parteon werkt in het project Opgewekt samen met klimaatorganisatie Urgenda om woningen energieneutraal te maken. Directeur-bestuurder Harry Platte stelt dat vrijwillige medewerking van huurders een sleutel is in het succes van de energietransitie.

Het project Opgewekt Wonen van Parteon – een samenwerkingsverband met Urgenda – maakt woningen energieneutraal. In het kort: zonnepanelen leveren energie, een warmtepomp verwarmt het huis en levert warm water, huurders koken niet meer op gas, maar op inductie en de radiatoren worden vervangen door convectoren. Het doel van Parteon is om dit jaar 100 een­gezinswoningen aan te passen.  Een belangrijk onderdeel van het project is dat huurders vrijwillig meewerken. En dat werkt, stelt Harry Platte. ‘Techniek en investeringen spelen een belangrijke rol, maar de energietransitie slaagt alleen als mensen mee willen doen. Als je over de bewoners heen walst, vertraag je het proces alleen maar. De norm is nu: als 70 procent mee wil doen, gaat de verduurzaming van een complex door.  Ik vind het niet klantvriendelijk om die andere  30 procent te negeren.’

Keuzevrijheid en verleiden

In de nieuwe strategie van Parteon zijn keuze­vrijheid vóór en verleiden ván huurders nieuwe sleutelbegrippen. Of het nu gaat om de energietransitie of de keuze voor een nieuwe keuken. ‘Daarmee bereik je meer, dat is voor ons een ­belangrijke les geweest.’ De vraag is natuurlijk of het project niet stokt als huurders niet mee willen werken. ‘Die vraag is terecht. Maar we kunnen nu al concrete stappen zetten. Elke woning die leegkomt, passen we in ieder geval aan. We gaan samen met Urgenda ook in Wormerveer aan de slag, op basis van vrijwilligheid. Ook hebben andere corporaties interesse om het project op te pakken. Het doel is uiteindelijk om op te schalen en de kosten per woning fors omlaag te brengen.’

Investering per woning

Uit berekeningen van Urgenda blijkt dat de kosten per woning al flink lager liggen dan aannemers aan Parteon aan kunnen bieden. Toch is de investering van het project Opgewekt wonen nog fors: circa 40.000 euro per woning. Huurders betalen 49,00 euro per maand aan servicekosten extra en profiteren van lagere woonlasten. Dat betekent  dat Parteon veel ruimte in de begroting moet reserveren om de ambities waar te maken.  Volgens Harry Platte ligt de route naar 2050 om alle corporatiewoningen energieneutraal te maken, niet vast. ‘Wij zijn ons verhaal nog aan het maken. De hoge investeringen per woning roepen in de sector soms weerstand op. Een euro kan je maar één keer uitgeven.’ Boodschap aan toezichthouders  Harry Platte heeft een duidelijke boodschap aan toezichthouders: als corporaties niet beginnen met de energietransitie, wie dan wel? Volgens hem moet de RvC de ruimte geven aan de corporatie om te beginnen. ‘We kunnen als corporaties allemaal stapjes zetten, dan komen we samen verder. Er is geen goede of foute route. De energietransitie is een complex proces. Zeg niet: dit of dat moet. Maar ga het gesprek aan met het bestuur.’

Tekst: Lisette Vos


 

Het project Opgewekt wonen
www.parteon.nl/opgewektwonen

Arrow-prev Arrow-next